Canfield

Canfield

 Kabal

Detaljer

Canfield eller Demon Solitaire er en klassisk kabal, middels vanskelig. Bygg opp og rundt i hver utbunke fra verdien som startkortet har. I bordet bygger du nedover i verdi, med rødt kort på sort, sort på rødt. Du har en reservebunke med 13 kort - fra den kan du kun bruke det øverste kortet. Du kan flytte på sekvenser. Når en kolonne blir tom i bordet, bruker du øverste kort i reservebunken. Når den er tom, kan du flytte hvilket som helst ledig kort. Snu kort fra stokken til utslagsbunken når du ønsker. Stokken kan bli snudd og begynt på igjen.

Publisert: 18-01-17

Kategori: Kabal

Spilt 453 Ganger

Laster...